Angst, stress, depressie

Corona, wat als de spanning teveel wordt? Vraag hulp

De huidige maatregelen waarin veel mensen thuiszitten en geen contact hebben met anderen, kunnen gevoelens van angst, spanning en eenzaamheid geven.

Veel mensen vinden het soms moeilijk om het hoofd koel te houden in deze situatie en hebben op enig moment last van stress. Dit is een normale reactie op een abnormale situatie. De meeste mensen vinden manieren om hiermee om te gaan.

Er zijn ook mensen met een groter risico op psychische klachten. Sommigen krijgen al zorg, maar anderen voelen zich misschien bezwaard om de huisarts te bellen in deze drukke tijden terwijl psychische klachten toenemen. Of men denkt dat men nu geen hulp kan krijgen. Dat is niet het geval. Vraag hulp, want ook bij psychische klachten heb je zorg nodig. Telefonisch of online is er veel mogelijk.

Wat als de spanning, angst of somberheid je toch te veel wordt?

  • Maak een telefonische afspraak met de huisarts of de POH GGZ.
  • Maak een afspraak met Kwadraad maatschappelijk werk. Tel: 088-900 4000 of stel je vraag via de chat (rechtsonder in het scherm).
  • Kijk voor meer informatie over psychosociale hulp in de regio op de site van de GGD HM.

Op website van de GGD staat een overzicht van hulp in de regio en landelijk.

Call Now Button