Alles over kosten en declaraties van huisartsenzorg

Een deel van de zorg die u ontvangt vanuit de huisartsenpraktijk wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Dat is de zogenaamde ‘reguliere huisartsenzorg’ (verderop kunt u zien wat daar onder valt). Voor een ander deel geldt een eigen risico. Dat zijn de kosten die u zelf als patiënt moet betalen voor de zorg die u ontvangt.

Vergoed door zorgverzekeraar

De reguliere huisartsenzorg wordt volledig vanuit de basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar en valt niet onder het eigen risico. Reguliere huisartsenzorg bestaat uit telefoontjes, spreekuren en visites door huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, physician assistants en verpleegkundig specialisten die onder verantwoordelijkheid van uw huisarts binnen de praktijk werkzaam zijn.

Ook 24-uurs bloeddrukmeting, ECG op de praktijk, enkel/arm index, spiraalplaatsing, klein chirurgische ingrepen op de praktijk en injecties worden volledig vergoed.   

Eigen risico

Een deel van de zorg valt onder het eigen risico. Dat betekent dat u voor deze zorg eigen risico betaalt aan uw zorgverzekeraar, tenzij u voor dat kalenderjaar al uw volledige eigen risico heeft betaald.
Extra onderzoek en verwijzingen via de huisarts vallen onder het eigen risico. Ook uw medicatie valt onder uw eigen risico, voor specifieke vragen over kosten voor medicatie kunt u bellen met uw eigen apotheek en/of zorgverzekeraar.

Verplicht

Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Ieder jaar betaalt u zelf een basisbedrag voor de gezondheidszorg die u krijgt. Dit bedrag is wettelijk bepaald. Het is bij het afsluiten van een zorgverzekering mogelijk te kiezen voor een hoger eigen risico.

Voorbeelden

Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van zorg die onder het eigen risico valt. Deze lijst is niet compleet. Controleer daarom zelf altijd bij uw zorgverzekeraar of zorg onder het eigen risico valt of niet. Het gaat om onder andere:

 • Voorgeschreven medicijnen;
 • Bloedafname en -onderzoek;
 • CRP-sneltest;
 • Urineonderzoek (behalve bij een vermoeden blaasontsteking);
 • Alle kweken die worden afgenomen (inclusief SOA-test en kweken van ontlasting);
 • Uitstrijkjes*;
 • Teledermatologie;
 • Hartritmeonderzoek door middel van event recorder;
 • Onderzoeken in het ziekenhuis (bijvoorbeeld röntgenfoto, echo, CT-scan, ECG, holteronderzoek, laboratoriumonderzoeken, enzovoorts);
 • Bezoek aan een specialist in het ziekenhuis;
 • Bezoek aan een instelling voor psychologische hulp;
 • Bezoek aan een diëtist.

*Dit geldt voor uitstrijkjes die worden aangevraagd door de huisarts. Uitstrijkjes in het kader van het Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker worden door de overheid betaald en vallen niet onder het eigen risico.

Wees scherp

De huisarts baseert de beslissing om aanvullend laboratorium- of ziekenhuisonderzoek aan te vragen of medicijnen voor te schrijven uitsluitend op medische argumenten. De huisarts houdt daarbij geen rekening met de kosten daarvan die binnen uw eigen risico vallen. We raden u daarom aan altijd goed in de gaten te houden of u voor het betreffende kalenderjaar uw eigen risico al opgemaakt heeft en zelf vooraf bij uw zorgverzekeraar en eventueel de zorgaanbieder te informeren wat de te verwachten kosten zijn voor de onderzoeken, medicatie of specialistenbezoek. De huisarts kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de gemaakte kosten. Houdt u er rekening mee dat eenmaal afgenomen diensten niet worden terugbetaald. Ook de huisarts kan u geen geld teruggeven als u besluit de door u afgehaalde medicijnen niet te gaan gebruiken of als u het onderzoek of specialistenbezoek achteraf niet nodig vond. Ook niet als de kosten tegenvallen en/of de behandeling of medicatie niet het gewenste effect heeft gehad.

Afmelden van een afspraak

Indien u zich wilt afmelden voor een afspraak kunt u dit telefonisch doorgeven aan de assistente. Afspraken dienen tenminste 24 uur voortijds worden afgemeld.

Wanneer u zich niet minimaal 24 uur voor de afspraak u afmeldt, mag de praktijk daarvoor een niet verschenen tarief in rekening brengen. Deze kosten zijn niet in rekening te brengen bij de zorgverzekeraar.

Huisartsenzorg buiten uw woonplaats

In sommige situaties kan huisartsenzorg noodzakelijk zijn, terwijl u niet naar uw eigen huisarts kunt. Bijvoorbeeld tijdens een dagje uit of vakantie in eigen land. In die gevallen zal de betreffende arts direct een bedrag in rekening brengen. Deze rekening kunt u achteraf bij uw zorgverzekeraar indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het eigen risico voor de zorgverzekering kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of op de website van de Rijksoverheid.

Call Now Button