Het kabinet stelt miljoenen euro's beschikbaar voor onderzoek naar long covid

Het kabinet stelt miljoenen euro’s beschikbaar voor onderzoek naar long covid

In de komende jaren wordt er 32 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar mensen met coronaklachten, ook wel long covid of post-covid genoemd. Ook komt er nationaal expertisecentrum dat alle kennis over oorzaken en de behandeling van coronaklachten moet gaan delen. Dat meldt Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid.

Ook verlengt het kabinet de regeling dat longcovidpatiënten hun paramedische herstelzorg vergoed krijgen, bijvoorbeeld fysiotherapie. Dat kost naar schatting 71 miljoen euro voor anderhalf jaar. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de herstelzorg structureel wordt vergoed. Minister Kuipers wil hier volgend jaar een besluit over nemen.

Honderdduizenden mensen houden langdurige klachten over na corona

Sinds dit jaar bezoeken veel meer volwassenen de huisarts omdat zij geheugen- en concentratieproblemen hebben. Vermoedelijk zijn die problemen een gevolg van een coronabesmetting. Voornamelijk volwassenen tussen de 45 en 74 jaar hebben last van deze klachten.

In één op de vijf gevallen zijn de klachten waar mensen last van houden na corona ‘ernstig’. Dat is maatschappelijk gezien zeker zorgelijk, zegt minister Kuipers. “Omdat je ziet dat het aantal infecties dat we gehad hebben heel groot is. Als je één op de veertig hebt van een hele zeldzame ziekte, dan is het aantal laag. Maar we moeten er bij covid vanuit gaan dat honderdduizenden mensen langdurige klachten hebben overgehouden.” Bij een deel van deze mensen gaan de klachten die ze hebben naar verloop van tijd over, maar bij een deel ook niet.

Ondanks duizenden gedane onderzoeken, is er nog steeds onderzoek nodig

Omdat er nog weinig bekend is over de oorzaak, diagnose en behandeling van long covid, is onderzoek nodig, zegt Kuipers. Ondanks dat er al veel onderzoek is gedaan naar long covid. Wereldwijd worden namelijk maandelijks zo’n duizend onderzoeken naar long covid gepubliceerd.

Waarom is het dan toch nodig om ruim 32 miljoen euro te steken in nog meer onderzoek naar long covid? Kuipers: “Wat we weten is dat het beeld heel diverse is. Er is een enorm scala een verschillende symptomen. We weten iets over de frequentie waarin het voorkomt. En we weten dat het ernstiger is bij mensen die zo ziek zijn geweest dat ze in het ziekenhuis hebben gelegen.” Maar ook weten we heel veel nog niet. Waar precies nog onderzoek naar nodig is, wordt daarom eerst geïnventariseerd. Een expertisecentrum moet ervoor zorgen dat er geen dubbel onderzoek wordt gedaan én moet vergaarde kennis delen met onderzoekers, behandelaars en patiënten.

 

Bron: NOS, Telegraaf

Call Now Button