Antibiotica zijn geen antigriep

Antibiotica werken niet tegen griep. Sterker nog, bij veelvuldig gebruik kunnen antibiotica helemaal hun werking verliezen. Zo kunnen makkelijk te behandelen ziektes, zoals een blaasontsteking, zelfs levensgevaarlijk worden. Met deze boodschap start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag een campagne met als doel de bewustwording over het gebruik van antibiotica te vergroten.

De campagne vraagt aandacht voor zorgvuldig gebruik van antibiotica, áls het wordt voorgeschreven, gebruik het dan zoals de arts heeft aangeven. Vanaf eind januari start de campagne met radiospotjes. Op verschillende websites zijn dan video’s en banners zichtbaar. Vanaf februari liggen folders en posters in de wachtkamer bij de huisarts en apotheek.

Ook is een website ontwikkeld met tips voor het gebruik van antibiotica en maatregelen die mensen zelf kunnen nemen om de kans op infecties en antibioticaresistentie te verkleinen.\

Brede aanpak

Het probleem van antibioticaresistentie is zeer omvangrijk. Nu al sterven naar schatting jaarlijks 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen van antibioticaresistentie. Als we niks doen zal dit aantal enorm oplopen. Daarom neemt de overheid maatregelen op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door resistente bacteriën. In de zorg, veehouderij, voedselproductie, bij ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en ook internationaal. De publiekscampagne die nu start is onderdeel van de brede aanpak.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet extra in op de aanpak van antibioticaresistentie. Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de volksgezondheid. Zonder werkzame antibiotica zijn bijvoorbeeld operaties op termijn zeer gevaarlijk. Daarom is de aanpak van deze problematiek een belangrijke prioriteit van de minister.

Europese agenda

Omdat antibioticaresistentie een wereldwijd probleem is, zet Nederland ook in op een internationale aanpak. Het gaat dan om kennisuitwisseling, het agenderen van het probleem, aanpassing van regelgeving en het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Nederland is de eerste helft van 2016 voorzitter van de Europese Unie. Tijdens een conferentie op 9 en 10 februari spreekt minister Edith Schippers haar Europese ambtgenoten over de gezamenlijke aanpak van antibioticaresistentie.

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Call Now Button