Longontsteking

Stijging aantal mensen met longontsteking: RIVM start onderzoek

Sinds begin augustus hebben huisartsen een opmerkelijke toename van longontstekingsgevallen waargenomen, voornamelijk onder kinderen van vijf tot veertien jaar. Deze alarmerende stijging heeft het RIVM ertoe aangezet een diepgaand onderzoek te starten om de oorzaak van deze plotselinge toename te achterhalen.

Verhoogde incidentie onder kinderen en jongeren

Volgens recente cijfers van kennisinstituut Nivel melden momenteel 130 van de 100.000 vijf- tot veertienjarigen zich bij huisartsen met longontsteking, een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar, waar het hoogtepunt op 58 van de 100.000 lag. Bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar is er ook een merkbare toename tot 38 per 100.000.

Algemene stijging van het aantal gevallen

Hoewel de piek van longontstekingen vorig jaar hoger lag, lijkt de stijging dit jaar eerder en sneller te gebeuren dan voorheen. De huidige cijfers suggereren zelfs dat we mogelijk de aantallen van 2022 gaan overschrijden. Het Nivel benadrukt dat de onderzoekers de cijfers ook vergelijken met die van de jaren voor de coronapandemie. Maar ook die cijfers zijn stukken lager dan de huidige.

Door de grote aantallen patiënten is er ook veel drukte in de ziekenhuizen. Dat beeld wordt herkent door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Zorgen en acties van gezondheidsautoriteiten

Inmiddels is de stijgende trend zo opvallend dat het RIVM een onderzoek is gestart om de oorzaak van deze opmerkelijke stijging te achterhalen. Deze reactie benadrukt de urgentie om de oorzaak te vinden en passende maatregelen te nemen. Het Nivel gaat huisartsen vragen om extra keel- en neusmonsters op te sturen naar het RIVM.

Er gaan verschillende virussen rond die luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Het gaat vooral om het RS-virus, het coronavirus en het rinovirus. Toch is de oorzaak nog niet bekend.

Laboratoria toonden volgens het RIVM al wel aan dat de bacterie Mycoplasma pneumoniae vaker voorkomt dan normaal. Die bacterie is een bekende verwekker van longontstekingen, vooral bij kinderen en mensen in de leeftijd van vijf tot twintig jaar. De reden dat er nu meer Mycoplasma pneumoniae voorkomt, is nog onduidelijk.

Het is nog niet duidelijk wanneer het RIVM met resultaten komt. “We hebben voldoende monsters nodig en het duurt enige tijd om die te onderzoeken”, legt een woordvoerder uit.

Call Now Button