Medicijnen mee op reis: waar moet u op letten?

Het zomerse weer heeft in Nederland zijn intrede gedaan, en misschien gaat u de zon ook over de grens opzoeken. Voor het meenemen van uw medicijnen gelden bepaalde regels, die we zullen toelichten.

Medicijnen invoeren

Niet alle medicijnen kunnen namelijk zonder verklaring in het buitenland worden ingevoerd. Sommige medicatie valt onder de Opiumwet, zoals ADHD- of slaapmedicatie. In een groot aantal landen is het verboden om deze medicijnen in te voeren zonder geldige medische verklaring.

Medische verklaringen

Er zijn twee verschillende medische verklaringen:

Schengenverklaring

Binnen het Schengengebied is voor het meebrengen van middelen die onder de Opiumwet vallen een Schengenverklaring nodig. Deze verklaring moet worden ondertekend door uw arts die de medicijnen heeft voorgeschreven. Daarna moet hij minimaal vier weken voor vertrek worden ingediend, per post of mail bij het CAK.

Engelstalige medische verklaring

Buiten het Schengengebied is een Engelstalige medische verklaring nodig. Deze verklaring moet worden opgesteld en getekend door uw arts en wordt per post opgestuurd naar het CAK. Daarna moet de verklaring worden gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook deze aanvraag dient minstens vier weken voor vertrek te worden ingediend. De verklaring is een jaar geldig.

Europees Medisch Paspoort

Daarnaast is er het medicijnpaspoort, dit is geen verklaring, maar het is absoluut een handig hulpmiddel bij het reizen in het buitenland. Hierin staan de gegevens over uw medicijngebruik, ziekte of aandoening, contactgegevens van personen die bij spoed gewaarschuwd kunnen worden en contactgegevens van uw behandelend arts. Wanneer u uw medicijnen bijvoorbeeld kwijtraakt, kunt u met het paspoort aantonen welke medicijnen u gebruikt.

Call Now Button