Huisartsenpraktijk Poelpolder heet patiënten van dhr. Kassing en mw. Tammer van harte welkom!

Vanaf 1 april jongstleden hebben dhr. Kassing en mw. Tammer hun werkzaamheden in Lisse neergelegd. De praktijk is door hen overgedragen aan de huisartsen van huisartsenpraktijk Poelpolder. Onze huisartsen zullen vanaf nu voor u klaar staan.

Wij realiseren ons dat u dit kunt ervaren als een onverwachte en grote verandering. Wij hopen dat u niet al te veel hinder zult ondervinden van deze verandering. Om dit te voorkomen stellen wij ons graag voor u aan om u nader te informeren en uw eventuele vragen te beantwoorden.

Over ons

Huisartsenpraktijk Poelpolder is gevestigd aan de Vivaldistraat 73 te Lisse. Oorspronkelijk waren in onze praktijk twee huisartsen, een huisarts in opleiding, twee praktijkondersteuners en drie doktersassistentes aanwezig. Vanwege de overname van de praktijk Kassing en Tammer hebben wij ons team versterkt met twee extra huisartsen en een praktijkondersteuner. Doktersassistente Evelien Loos-Sassen, van praktijk Kassing en Tammer, werkt ook bij ons in de praktijk. Zo blijft er voor u een vertrouwd gezicht.

Omzetting

Voor de omzetting naar de nieuwe praktijk hoeft u niets te doen. Uw medisch dossier wordt automatisch omgezet van huisartsen Kassing en Tammer naar onze praktijk. Let op: wanneer u onder behandeling bent in het ziekenhuis is het wel verstandig om de verandering van huisarts door te geven. Bij de apotheek, fysiotherapeut en huisartsenpost gaat dit automatisch.

Kennismaking

Mogelijk heeft u bij de afscheidsreceptie van dhr. Kassing en mw. Tammer al kort kennis met ons gemaakt. Indien u het op prijs stelt om een uitgebreider kennismakingsgesprek met ons te voeren, kunt u hiervoor een afspraak maken op het spreekuur.

Wij zullen er alles aan doen om de zorg voor u op een goede manier voort te zetten. Wij heten u graag van harte welkom in onze praktijk.

Call Now Button