Gaming

Gehoorschade door gaming

Gaming is een populaire vorm van entertainment, maar recente studies wijzen op een potentieel gevaarlijke kant: gehoorschade als gevolg van het hoge volume waarop veel gamers hun favoriete spellen spelen.

Een nieuwe overzichtsstudie, waarbij meer dan 50.000 gamers uit verschillende delen van de wereld betrokken waren, heeft aangetoond dat het geluidsniveau tijdens het gamen vaak de veilige grenzen overschrijdt. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van bewustwording van de risico’s van videogames, vooral bij ouders van jonge gamers.

Geluidsniveaus

De studie onthulde dat gamers, of ze nu individueel spelen met koptelefoons of in groepen in gaming centers, regelmatig worden blootgesteld aan geluidsniveaus die dichtbij of zelfs boven de als veilig beschouwde grenzen liggen. Bij het gebruik van mobiele apparaten blijft het volume doorgaans bescheiden, maar in gaming centers kan het geluidsniveau tussen de 80 en 89 decibel liggen. Het spelen op consoles komt ook dichtbij deze grenzen.

De veilige blootstellingsduur aan geluidsniveaus hangt af van de intensiteit. Voor volwassenen wordt een niveau van 80 decibel als veilig beschouwd voor maximaal 40 uur per week. Bij 89 decibel is dat slechts 5 uur. Voor kinderen zijn deze limieten lager, met slechts 13 uur per week bij 80 decibel en anderhalf uur per week bij 89 decibel.

Piekgeluiden

Naast langdurige blootstelling zijn ook piekgeluiden gevaarlijk. De studie identificeerde piekgeluiden tot 119 dB, wat de veiligheidslimieten voor kinderen overschrijdt. Deze intensiteit benadert de pijngrens en kan schadelijk zijn voor het gehoor op de lange termijn.

Stijging gehoorproblemen bij kinderen

Klinisch audioloog Laure Jacquemin van de Universiteit Antwerpen benadrukt het belang van deze studie, hoewel ze voorzichtig is met harde conclusies. Ze merkt op dat geluidsniveaus bij gaming niet altijd eenvoudig te meten zijn. Toch erkent ze dat er een stijging is in gehoorproblemen bij kinderen, waaronder tinnitus en overgevoeligheid voor geluid.

Bewustwording

Om gehoorschade te voorkomen, is bewustwording essentieel. Ouders worden aangemoedigd om het gamegedrag van hun kinderen te monitoren, geluidsniveaus te beperken en regelmatig gehoorcontroles uit te voeren. Gamers zelf moeten zich bewust zijn van de potentiële risico’s van te hoge geluidsniveaus en gepaste voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het gebruik van koptelefoons met volumebegrenzing. Door samen te werken aan bewustwording kunnen we de gezondheid van de gaminggemeenschap verbeteren en toekomstige gehoorproblemen voorkomen.

Call Now Button